Resultaten onderzoek Meer dan Handig

Van 2011 tot en met 2013 hebben Hilje van der Horst en Maartje Hoogsteyns kwalitatief onderzoek gedaan naar de effecten van het dragen van hulpmiddelen als hoortoestellen, armprothesen en incontinentiemateriaal op het leven van mensen. Dit onderzoek is gesubsidieerd door ZonMw in samenwerking met Disability Studies in Nederland.

De resultaten van het onderzoek zijn op dit moment gepubliceerd in vier engelstalige artikelen:
– Hoogsteyns, Maartje, and Hilje van der Horst. “Wearing the arm (or not). Reconceptualising notions of in-and exclusion in Disability Studies.”Scandinavian Journal of Disability Research 15.1 (2013): 58-69.
– Van der Horst, Hilje, and Maartje Hoogsteyns. “Disability, family and technical aids: a study of how disabling/enabling experiences come about in hybrid family relations.” Disability & Society 29.5 (2014): 821-833.
– Hoogsteyns, Maartje, and Hilje van der Horst. “How to live with a taboo instead of ‘breaking it’. Alternative empowerment strategies of people with incontinence.” Health Sociology Review 24.1 (2015): 38-47.
– Pols, Jeannette, and Maartje Hoogsteyns. “Shaping the subject of incontinence. Relating experience to knowledge.” ALTER-European Journal of Disability Research/Revue Européenne de Recherche sur le Handicap(2015).

Daarnaast zijn de resultaten gepresenteerd in een Nederlandstalig rapport Meer dan Handig. Het rapport is hier te raadplegen.

Dit rapport vormt de basis voor het onderwijsmateriaal dat door Disability Studies in Nederland is ontwikkeld voor verschillende hogescholen. Het lespakket is geschikt voor tweede- of derdejaars studenten van verschillende HBO-opleidingen waarin studenten voorbereid worden op de rol van hulpmiddelen in het leven van mensen (bijvoorbeeld ergotherapie, logopedie, verpleegkunde, HRM, management in zorg).

Enhousiaste reacties op symposium

Op 11 april hebben we (Maartje Hoogsteyns en Hilje van der Horst) de resultaten van ons onderzoek gepresenteerd naar de rol van hulpmiddelen op het leven van gebruikers. Daarbij lag de focus op gebruikers van hoortoestellen, armprothesen en incontinentiemateriaal. Er waren vertegenwoordigers aanwezig uit allerhande geledingen: patientenorganisaties, brancheverenigingen, hulpmiddelenfabrikanten, belangenverenigingen, Ministerie van VWS, zorgverzekeraars, zorgverleners en uiteraard ook ervaringsdeskundigen zelf. De respons was zeer positief! U kunt hier enkele foto’s van de middag bekijken.

Voor iedereen die de onderzoeksresultaten nog eens rustig wil nalezen, presenteren we hier de digitale versie van ons boek Meer dan handig.

Ook de volgende presentaties zijn hier terug te vinden: Inleiding Piet Vreeswijk,
Draag ik de arm wel of niet
Gewoon anders
Naar huis met een zak vol luiers
van Maartje Hoogsteyns.

Tot slot zijn 18 interviews uit ons onderzoek omgewerkt naar levensverhalen. Die zijn online gepubliceerd bij de hulpmiddelenwijzer van Vilans.

Voor vragen over het onderzoek, of aanvullende lezingen, zijn wij te bereiken op emailadres: mhoogsteyns@outlook.com

Symposium ‘Meer dan Handig’, donderdagmiddag 11 april 2013,

Hulpmiddelen zoals hoortoestel, armprothese of incontinentiemateriaal zijn bedoeld om praktische problemen op te lossen. Het idee is dat iemand met behulp van een hulpmiddel zo normaal mogelijk kan functioneren en kan ‘meedoen’. De praktijk is vaak ingewikkelder.

Zo zorgt een cosmetische armprothese ervoor dat je er ‘normaler’ uit ziet, maar ook dat je bepaalde activiteiten, zoals het verschonen van een baby, niet (goed) kunt uitvoeren. De komst van een hoortoestel kan de communicatie met collega’s op het werk verbeteren, maar de relatie met een partner thuis onder druk zetten. En waar incontinentiemateriaal het mogelijk maakt lekkage te verhinderen, kan een luier zelf weer bron zijn van grote schaamte.

Op dit symposium beschouwen we hulpmiddelen als voorwerpen die op allerlei manieren invloed uitoefenen, positief en negatief. We staan stil bij hoe mensen omgaan met deze ambiguïteit. Voor welke praktische, sociale en emotionele keuzen staan gebruikers van hoortoestel, armprothese en incontinentiemateriaal elke dag en hoe onderhandelen zij hierover met zichzelf? En wat kunnen anderen, onderzoekers en zorgprofessionals, op hun beurt hiervan leren?

Voor wie?
Het symposium is bedoeld voor iedereen die in het dagelijks leven, als gebruiker, zorgprofessional, fabrikant of belangenbehartiger, te maken heeft met de betreffende hulpmiddelen. Het symposium wordt georganiseerd door twee onderzoekers van de Wageningen Universiteit, leerstoel Sociologie van Consumenten en Huishoudens. De aanleiding voor het symposium is de afronding van het onderzoek ‘De rol van hulpmiddelen in mechanismen van in- en uitsluiting’. Lees hier meer over het onderzoek.

Interesse? Deelname kost 15 euro. U kunt zich hier aanmelden.
LET OP! 29 maart is de sluitingsdatum voor inschrijvingen!