De aanleiding

Op 1 januari 2011 ging een onderzoek van start aan de Universiteit Wageningen naar de rol van hulpmiddelen in mechanismen van in- en uitsluiting. In het onderzoek richtten de onderzoekers, Maartje Hoogsteyns en Hilje van der Horst, zich op hoe hoortoestellen, armprothesen en incontinentiemateriaal mede gestalte geven aan situaties van in- en uitsluiting in het leven van gebruikers.
Het onderzoek is gesubsidieerd door ZonMw en valt binnen het programma Disability Studies in Nederland. Meer Informatie over het programma en onderzoek is te lezen op de volgende link. Andere partners zijn de CG-raad, Fortune en Vilans.

Er zijn in totaal 27 gebruikers van hulpmiddelen geinterviewd. Per hulpmiddel is tevens een mede-onderzoeker aangetrokken met ervaringskennis. Deze mede-onderzoekers hebben onder meer interviews uitgevoerd, data geanalyseerd en meegewerkt aan publicaties. 14 mei 2013 wordt het onderzoek definitief afgerond en presenteren we de resultaten op het aangekondigde symposium Meer dan Handig.