Piet Vreeswijk

Dr. P. Vreeswijk is binnen Nederland de expert op het gebied van ervaringskennis over hulpmiddelen. In 2002 publiceerde hij Lichaam en Hulpmiddel, een omvangrijke studie naar de beleving van medische hulpmiddelen door gebruikers. Daarnaast was hij jarenlang betrokken bij allerhande organisaties op het terrein van belangenbehartiging van hulpmiddelgebruikers. Zo was hij voorzitter van de stuurgroep Cliq (een classificatie voor hulpmiddelen), voorzitter van de adviesgroep ‘basisrichtlijn hulpmiddelenzorg’, lid van de raden voor certificatie van de SEMH en het Keurmerk Instituut, lid van de begeleidingscommissie medische technologie van het NNI, voorzitter van het bilaterale overleg Zorgverzekeraars en Patiëntenorganisaties en lid van de expertgroep nieuwe modelverordening WMO.