Edith Hagedoren

Edith Hagedoren is senior medewerker bij het programma Kwaliteit en Innovatie Ouderenzorg bij Vilans (Kenniscentrum voor langdurende zorg) en projectleider van o.a. de Vilans Hulpmiddelenwijzer. Zij heeft zowel ruime praktische ervaring als gespecialiseerd ergotherapeut als expertise op het gebied van opzetten, implementeren, beheren en evalueren van informatiesystemen en protocollering op het gebied van hulpmiddelen. Daarnaast heeft zij aan uiteenlopende onderzoeken naar hulpmiddelengebruik en hulpmiddelengebruikers meegewerkt.